GM-Cruisers jäsenkysely

GM-Cruisers jäsen- ja käyttäjäkysely (avoin sekä GM-Cruisers ry:n jäsenille, että muille kerhosta kiinnostuneille). Arvostamme suuresti vastauksia, joita hyödynnetään kerhon toiminnan kehittämisessä hallituksen toimesta. Jos olet jo vastannut kyselyyn paperiversiona jossain kerhon tapahtumassa, niin sinun ei tarvitse vastata uudelleen netissä, kysymykset ovat molemmissa samat.

https://forms.gle/VENuhLHgCKizXjbf8

Comments are closed.